Cynllun Gwên

Rhaglen wella genedlaethol ar iechyd y geg i blant yng Nghymru

Rhaglen Gwella Iechyd y Geg genedlaethol yw Cynllun Gwên i wella iechyd deintyddol plant yng Nghymru. Fe’i hariennir gan Lywodraeth Cymru a chafodd ei lansio ar 30ain Ionawr 2009. Mae’r holl wasanaethau Cynllun Gwên a’r holl driniaethau deintyddol GIG ar gyfer plant yn RHAD AC AM DDIM.

Mae Cynllun Gwên yn cynnwys:

Rhaglen ataliol ar gyfer plant o enedigaeth: 
Mae hyn yn cynnwys ystod eang o weithwyr proffesiynol, gan gynnwys ymwelwyr iechyd a gwasanaethau blynyddoedd cynnar eraill. Y nodau yw helpu i gychwyn arferion da yn gynnar trwy roi cyngor i deuluoedd â phlant ifanc, gan roi brwsys dannedd a phast dannedd, ac annog ymarferion deintyddol cyn pen-blwydd cyntaf y plentyn.

Rhaglen ataliol i blant ysgolion Meithrin/Cynradd:
Mae hyn yn cynnwys cyflwyno rhaglenni brwsio dannedd a farnais fflworid meithrin ac ysgol ar gyfer plant i helpu i ddiogelu dannedd yn erbyn pydredd.